Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/03/2020

Điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Tải về tại đây: