DANH SÁCH VĂN BẢN - BẢN TIN THUẾ 2020-05-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 142 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 37/2020/NĐ-CP
(30/03/2020)
Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
2 41/2020/NĐ-CP
(08/04/2020)
Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
3 08/VBHN-BTC
(05/02/2020)
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
4 17/VBHN-BTC
(16/03/2020)
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ
5 3705/BTC-TCT
(30/03/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
6 452/QĐ-BTC
(31/03/2020)
Điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
7 22/2020/TT-BTC
(10/04/2020)
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
8 25/2020/TT-BTC
(14/04/2020)
Sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
9 454/KTNN-TH
(24/04/2020)
Không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020
10 1003/TCT-CS
(10/03/2020)
Quản lý hóa đơn
11 1037/TCT-CS
(12/03/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
12 1052/TCT-KK
(13/03/2020)
Kê khai thuế nộp thuế nhà thầu
13 1106/TCT-CS
(18/03/2020)
Thuế giá trị gia tăng khi điều chuyển tài sản
14 1114/TCT-CS
(18/03/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm dầu thô làm từ đậu tương hạt
15 1162/TCT-DNL
(20/03/2020)
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
16 1219/TCT-CS
(24/03/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là bột silicate làm men sành sứ
17 1220/TCT-CS
(24/03/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện
18 1221/TCT-CS
(24/03/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án cải tạo nhà chung cư cũ
19 1233/TCT-KK
(24/03/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu
20 1249/TCT-DNNCN
(25/03/2020)
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học
21 1252/TCT-DNNCN
(25/03/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh
22 1265/TCT-KK
(26/03/2020)
Hướng dẫn hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khác không phải là doanh nghiệp
23 1302/TCT-CS
(27/03/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
24 1304/TCT-CS
(27/03/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
25 1337/TCT-KK
(30/03/2020)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2/ đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước
26 1352/TCT-KK
(31/03/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Nhà máy Phú Mỹ 3
27 1357/TCT-CS
(31/03/2020)
Hóa đơn điện tử
28 1366/TCT-KK
(31/03/2020)
Thanh toán qua ngân hàng
29 1381/TCT-CS
(31/03/2020)
Hóa đơn điện tử
30 1382/TCT-CS
(31/03/2020)
Hóa đơn
31 184/TB-TCT
(01/04/2020)
Triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
32 1393/TCT-KK
(01/04/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
33 1394/TCT-KK
(01/04/2020)
Kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế
34 1399/TCT-KK
(01/04/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
35 499/QĐ-TCT
(06/04/2020)
Triển khai nhiệm vụ mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN giai đoạn từ năm 2020-2025 theo QĐ 276/QĐ-BTC
36 1419/TCT-KK
(06/04/2020)
Hạch toán hoàn trả số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản nộp thừa của Công ty Cổ phần Seavina
37 1471/TCT-KK
(13/04/2020)
Khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp dự án bất động sản ngoại tỉnh
38 1504/TCT-CS
(16/04/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê
39 1524/TCT-DNNCN
(17/04/2020)
Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép
40 1403/UBND-KT
(20/04/2020)
Triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP
41 14347/CT-TTHT
(26/03/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
42 14353/CT-TTHT
(26/03/2020)
Chính sách thuế đối với hợp đồng xuất khẩu
43 15505/CT-TTHT
(27/03/2020)
Tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019
44 15990/CT-TTHT
(30/03/2020)
Giao dịch liên kết
45 15991/CT-TTHT
(30/03/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản
46 18838/CT-TTHT
(03/04/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao
47 19743/CT-TTHT
(07/04/2020)
Kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần
48 20636/CT-TTHT
(08/04/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
49 20651/CT-TTHT
(08/04/2020)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ
50 20654/CT-TTHT
(08/04/2020)
Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
51 20657/CT-TTHT
(08/04/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
52 21199/CT-TTHT
(09/04/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
53 21200/CT-TTHT
(09/04/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
54 21201/CT-TTHT
(09/04/2020)
Chính sách thuế về việc sử dụng song song hai mẫu hóa đơn điện tử để xuất trong quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ
55 21205/CT-TTHT
(09/04/2020)
Thông tin chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử
56 21531/CT-TTHT
(10/04/2020)
Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
57 21533/CT-TTHT
(10/04/2020)
Chính sách thuế đối với giao dịch mua bán, mượn khuôn
58 22651/CT-TTHT
(13/04/2020)
Chính sách thuế nhà thầu
59 23241/CT-TTHT
(14/04/2020)
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
60 23242/CT-TTHT
(14/04/2020)
Thuế nhà thầu
61 23639/CT-TTHT
(15/04/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
62 23640/CT-TTHT
(15/04/2020)
Chính sách thuế đối với dự án ODA
63 24666/CT-TTHT
(17/04/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt trong khu phi thuế quan
64 24678/CT-TTHT
(17/04/2020)
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
65 24999/CT-TTHT
(20/04/2020)
Hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư
66 25220/CT-TTHT
(20/04/2020)
Sử dụng hóa đơn
67 25221/CT-TTHT
(20/04/2020)
Xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp
68 25222/CT-TTHT
(20/04/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
69 26128/CT-TTHT
(22/04/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trong năm 2020
70 26326/CT-TTHT
(23/04/2020)
Khai thuế đối với văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài
71 26514/CT-TTHT
(23/04/2020)
Nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài
72 26515/CT-TTHT
(23/04/2020)
Chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động
73 10/CT-TTHT
(02/01/2020)
Hóa đơn, chứng từ
74 11/CT-TTHT
(02/01/2020)
Lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử
75 12/CT-TTHT
(02/01/2020)
Hóa đơn điện tử
76 13/CT-TTHT
(02/01/2020)
Xin hủy cùi vé xe buýt
77 78/CT-TTHT
(06/01/2020)
Hóa đơn điện tử
78 99/CT-TTHT
(06/01/2020)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
79 114/CT-TTHT
(07/01/2020)
Xử lý hóa đơn bị hỏng
80 189/CT-TTHT
(08/01/2020)
Thuế thu nhập cá nhân
81 231/CT-TTHT
(09/01/2020)
Giảm trừ gia cảnh
82 232/CT-TTHT
(09/01/2020)
Chi phí được trừ
83 471/CT-TTHT
(16/01/2020)
Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014
84 696/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế thu nhập cá nhân
85 698/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng
86 703/CT-TTHT
(21/01/2020)
Hóa đơn điện tử
87 708/CT-TTHT
(21/01/2020)
Tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn
88 712/CT-TTHT
(21/01/2020)
Hóa đơn điện tử
89 721/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế thu nhập cá nhân
90 725/CT-TTHT
(21/01/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
91 726/CT-TTHT
(21/01/2020)
Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
92 728/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng cung cấp thuốc chữa bệnh
93 747/CT-TTHT
(31/01/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
94 749/CT-TTHT
(31/01/2020)
Chi phí được trừ
95 750/CT-TTHT
(31/01/2020)
Sử dụng hóa đơn
96 751/CT-TTHT
(31/01/2020)
Thuế Thu nhập cá nhân
97 752/CT-TTHT
(31/01/2020)
Đăng ký giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên
98 801/CT-TTHT
(03/02/2020)
Thuế nhà thầu
99 841/CT-TTHT
(04/02/2020)
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
100 843/CT-TTHT
(04/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
101 941/CT-TTHT
(10/02/2020)
Hóa đơn điện tử
102 946/CT-TTHT
(10/02/2020)
Hóa đơn
103 947/CT-TTHT
(10/02/2020)
Thuế thu nhập cá nhân
104 977/CT-TTHT
(10/02/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
105 1502/CT-TTHT
(20/02/2020)
Chính sách thuế
106 1510/CT-TTHT
(20/02/2020)
Thủ tục thuê cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh
107 1516/CT-TTHT
(20/02/2020)
Chính sách thuế về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán
108 1686/CT-TTHT
(26/02/2020)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
109 2222/CT-TTHT
(04/03/2020)
Hóa đơn
110 2223/CT-TTHT
(04/03/2020)
Chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập
111 2252/CT-TTHT
(04/03/2020)
Thuế tiêu thụ đặc biệt
112 2989/CT-TTHT
(23/03/2020)
Chi phí hoa hồng
113 2990/CT-TTHT
(23/03/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
114 3019/CT-TTHT
(24/03/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
115 3261/CT-KK
(27/03/2020)
Tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế trước tình hình dịch bệnh COVID-19
116 3389/CT-TTHT
(31/03/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
117 3408/CT-TTHT
(03/04/2020)
Áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
118 3443/CT-TTHT
(06/04/2020)
Hóa đơn điện tử
119 3444/CT-TTHT
(06/04/2020)
Người phụ thuộc
120 3447/CT-TTHT
(06/04/2020)
Hóa đơn điện tử
121 3448/CT-TTHT
(06/04/2020)
Hóa đơn điện tử
122 3449/CT-TTHT
(06/04/2020)
Hóa đơn điện tử
123 3450/CT-TTHT
(06/04/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
124 3451/CT-TTHT
(06/04/2020)
Hóa đơn điện tử
125 3452/CT-TTHT
(06/04/2020)
Chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập
126 3462/CT-TTHT
(06/04/2020)
Thuế thu nhập cá nhân
127 3466/CT-TTHT
(06/04/2020)
Chính sách thuế
128 3468/CT-TTHT
(06/04/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
129 3469/CT-TTHT
(06/04/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
130 3471/CT-TTHT
(06/04/2020)
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
131 3472/CT-TTHT
(06/04/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
132 3481/CT-TTHT
(06/04/2020)
Hóa đơn điện tử
133 3487/CT-TTHT
(06/04/2020)
Kê khai, tính nộp thuế đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh
134 3522/CT-TTHT
(07/04/2020)
Hóa đơn
135 3530/CT-TTHT
(07/04/2020)
Thuế thu nhập cá nhân về chuyển nhượng vốn
136 3531/CT-TTHT
(07/04/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
137 3552/CT-TTHT
(08/04/2020)
Thuế thu nhập cá nhân
138 3561/CT-TTHT
(08/04/2020)
Hướng dẫn về văn bản giao dịch với cơ quan thuế
139 3620/CT-TTHT
(10/04/2020)
Thuế thu nhập cá nhân
140 3622/CT-TTHT
(10/04/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
141 3629/CT-TTHT
(10/04/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
142 3660/CT-TTHT
(13/04/2020)
Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí