Công văn 726/CT-TTHT ngày 21/01/2020

Hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: