Công văn 3487/CT-TTHT ngày 06/04/2020

Kê khai, tính nộp thuế đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh

Tải về tại đây: