Công văn 26326/CT-TTHT ngày 23/04/2020

Khai thuế đối với văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài

Tải về tại đây: