Công văn 25221/CT-TTHT ngày 20/04/2020

Xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp

Tải về tại đây: