Công văn 24999/CT-TTHT ngày 20/04/2020

Hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư

Tải về tại đây: