Công văn 24666/CT-TTHT ngày 17/04/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt trong khu phi thuế quan

Tải về tại đây: