Công văn 21201/CT-TTHT ngày 09/04/2020

Chính sách thuế về việc sử dụng song song hai mẫu hóa đơn điện tử để xuất trong quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tải về tại đây: