Công văn 15991/CT-TTHT ngày 30/03/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: