Công văn 1504/TCT-CS ngày 16/04/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê

Tải về tại đây: