Công văn 1471/TCT-KK ngày 13/04/2020

Khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp dự án bất động sản ngoại tỉnh

Tải về tại đây: