Công văn 14353/CT-TTHT ngày 26/03/2020

Chính sách thuế đối với hợp đồng xuất khẩu

Tải về tại đây: