Công văn 1419/TCT-KK ngày 06/04/2020

Hạch toán hoàn trả số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản nộp thừa của Công ty Cổ phần Seavina

Tải về tại đây: