Công văn 1394/TCT-KK ngày 01/04/2020

Kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế

Tải về tại đây: