Công văn 1352/TCT-KK ngày 31/03/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Nhà máy Phú Mỹ 3

Tải về tại đây: