Công văn 1221/TCT-CS ngày 24/03/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án cải tạo nhà chung cư cũ

Tải về tại đây: