Công văn 1219/TCT-CS ngày 24/03/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là bột silicate làm men sành sứ

Tải về tại đây: