Công văn 1106/TCT-CS ngày 18/03/2020

Thuế giá trị gia tăng khi điều chuyển tài sản

Tải về tại đây: