Công văn 979/TCT-KK ngày 10/03/2020

Khấu trừ thuế GTGT 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua KBNN

Tải về tại đây: