Công văn 972/TCT-CS ngày 09/03/2020

Thuế GTGT đối với xăng dầu TNTX bán cho tàu biển VN chạy tuyến quốc tế và tàu biển nước ngoài (chạy tuyến quốc tế)

Tải về tại đây: