Công văn 939/TCT-CS ngày 06/03/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng phụ phẩm

Tải về tại đây: