Công văn 872/TCT-CS ngày 02/03/2020

Chính sách thuế đối với quà tặng

Tải về tại đây: