Công văn 8315/CT-TTHT ngày 27/02/2020

Xuất hóa đơn lẻ đối với hộ cá nhân cho thuê tài sản

Tải về tại đây: