Công văn 829/TCT-CS ngày 27/02/2020

Hướng dẫn về việc miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng Chung cư cũ Quang Trung

Tải về tại đây: