Công văn 7635/CT-TTHT ngày 24/02/2020

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Tải về tại đây: