Công văn 6275/CT-TTHT ngày 19/02/2020

Chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: