Công văn 5812/CT-TTHT ngày 17/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với Hợp đồng nghiên cứu khoa học

Tải về tại đây: