Công văn 571/TCT-KK ngày 13/02/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về tại đây: