Công văn 564/TCT-CS ngày 13/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu

Tải về tại đây: