Công văn 5572/CT-TTHT ngày 14/02/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm

Tải về tại đây: