Công văn 513/TCT-DNNCN ngày 11/02/2020

Tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: