Công văn 470/TCT-CS ngày 10/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Tải về tại đây: