Công văn 217/TCT-DNNCN ngày 17/01/2020

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: