Công văn 15065/CT-TTHT ngày 17/12/2019

Chính sách thuế đối với trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động vận tải biển quốc tế tại Việt Nam

Tải về tại đây: