Công văn 13874/CT-TTHT ngày 24/03/2020

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

Tải về tại đây: