Công văn 13873/CT-TTHT ngày 24/03/2020

Kê khai thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp)

Tải về tại đây: