Công văn 13753/CT-TTHT ngày 24/03/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền nhận được từ công ty bảo hiểm

Tải về tại đây: