Công văn 13504/CT-TTHT ngày 12/11/2019

Hóa đơn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: