Công văn 13302/CT-TTHT ngày 11/11/2019

Lệ phí môn bài, thuế và nguyên tắc kê khai thuế

Tải về tại đây: