Công văn 12768/CT-TTHT ngày 19/03/2020

Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Tải về tại đây: