Công văn 12366/CT-TTHT ngày 18/03/2020

Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: