Công văn 12194/CT-TTHT ngày 18/03/2020

Hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn

Tải về tại đây: