Công văn 11503/CT-TTHT ngày 16/03/2020

Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Tải về tại đây: