Công văn 10429/CT-TTHT ngày 10/03/2020

Trả lời vướng mắc chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quản trị tòa nhà chung cư

Tải về tại đây: