Công văn 10272/CT-TTHT ngày 09/03/2020

Khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Tải về tại đây: