Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019

Sửa đổi TT 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh

Tải về tại đây: