Hợp nhất Thông tư 61/VBHN-BTC ngày 06/12/2019

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn,

Tải về tại đây: