DANH SÁCH VBPL THUẾ BẢN TIN 2020-03-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 113 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 22/2020/NĐ-CP
(24/02/2020)
Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
2 494/TB-KBNN
(31/01/2020)
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2020
3 61/VBHN-BTC
(06/12/2019)
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn,
4 66/VBHN-BTC
(19/12/2019)
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
5 92/2019/TT-BTC
(31/12/2019)
Sửa đổi TT 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh
6 05/2020/TT-BTC
(20/01/2020)
Sửa đổi TT 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
7 5559/TCT-KK
(30/12/2019)
Thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn hành chính
8 5559/TCT-KK
(30/12/2019)
Thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn hành chính
9 5590/TCT-KK
(31/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
10 5596/TCT-DNNCN
(31/12/2019)
Hướng dẫn về chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân
11 5611/TCT-CS
(31/12/2019)
Hóa đơn điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng
12 5612/TCT-CS
(31/12/2019)
Hóa đơn điện tử
13 5617/TCT-CS
(31/12/2019)
Vướng mắc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn
14 02/TCT-CS
(02/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng
15 31/TCT-TTKT
(03/01/2020)
Khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót
16 69/TCT-CS
(07/01/2020)
Chính sách thuế
17 70/TCT-CS
(07/01/2020)
Hóa đơn điện tử
18 76/TCT-KK
(07/01/2020)
Hóa đơn doanh nghiệp giải thể
19 112/TCT-KK
(08/01/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
20 176/TCT-DNNCN
(14/01/2020)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
21 182/TCT-CS
(14/01/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
22 183/TCT-CS
(14/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quan trắc môi trường
23 185/TCT-CS
(14/01/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
24 204/TCT-DNNCN
(15/01/2020)
Hoàn thuế thu nhập cá nhân bổ sung
25 323/TCT-CS
(21/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng
26 324/TCT-CS
(21/01/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
27 326/TCT-CS
(21/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng
28 78143/CT-TTHT
(14/10/2019)
Ghi nhận chi phí công tác
29 92946/CT-TTHT
(12/12/2019)
Chính sách thuế đối với hoạt động khuyến mại
30 94418/CT-TTHT
(18/12/2019)
Viết tắt địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng
31 94420/CT-TTHT
(18/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu
32 96643/CT-TTHT
(26/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với khoản phí hỗ trợ nhận được từ công ty bảo hiểm
33 97428/CT-TTHT
(30/12/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng
34 97435/CT-TTHT
(30/12/2019)
Chính sách thuế đối với chi phí tiền thuê đất
35 97446/CT-TTHT
(30/12/2019)
Miễn thuế khi chuyên gia nước ngoài mua xe ô tô tại Việt Nam
36 97454/CT-TTHT
(30/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu phí dịch vụ quản lý tòa nhà
37 97458/CT-TTHT
(30/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
38 97494/CT-TTHT
(30/12/2019)
Hóa đơn điện tử
39 97627/CT-TTHT
(30/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
40 97628/CT-TTHT
(30/12/2019)
Hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại
41 97637/CT-TTHT
(30/12/2019)
Trích lập dự phòng và xử lý nợ phải thu khó đòi
42 97639/CT-TTHT
(30/12/2019)
Xử lý đối với hóa đơn viết sai địa chỉ mua hàng
43 98065/CT-TTHT
(31/12/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới
44 98066/CT-TTHT
(31/12/2019)
Giao dịch liên kết
45 98138/CT-TTHT
(31/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động nhập khẩu thuốc
46 98600/CT-TTHT
(31/12/2019)
Miễn CK của người ĐDPL và miễn đóng dấu trên HĐĐT chuyển đổi sang HĐ giấy, CKĐT trên VB thỏa thuận khi có sai sót khi lập HĐĐT
47 327/CT-TTHT
(06/01/2020)
Hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế
48 332/CT-TTHT
(06/01/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phần mềm
49 406/CT-TTHT
(06/01/2020)
Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
50 412/CT-TTHT
(06/01/2020)
Miễn chữ ký người mua trên HĐĐT và miễn đóng dấu trên HĐĐT, miễn chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót
51 419/CT-TTHT
(06/01/2020)
Hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước
52 421/CT-TTHT
(06/01/2020)
Chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào
53 422/CT-TTHT
(06/01/2020)
Chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính
54 425/CT-TTHT
(06/01/2020)
Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử
55 574/CT-TTHT
(07/01/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
56 948/CT-TTHT
(09/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
57 949/CT-TTHT
(09/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
58 951/CT-TTHT
(09/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
59 997/CT-TTHT
(09/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng
60 998/CT-TTHT
(09/01/2020)
Xuất hóa đơn lẻ
61 999/CT-TTHT
(09/01/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
62 1000/CT-TTHT
(09/01/2020)
Tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đã chết
63 1236/CT-TTHT
(10/01/2020)
Miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng
64 1254/CT-TTHT
(10/01/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
65 1305/CT-TTHT
(10/01/2020)
Chính sách hoàn thuế và khấu trừ thuế
66 1394/CT-TTHT
(13/01/2020)
Lập hóa đơn hàng hóa vay mượn
67 1396/CT-TTHT
(13/01/2020)
Hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn
68 1397/CT-TTHT
(13/01/2020)
Hóa đơn điện tử
69 1957/CT-TTHT
(15/01/2020)
Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
70 1961/CT-TTHT
(15/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài
71 1963/CT-TTHT
(15/01/2020)
Tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam
72 1964/CT-TTHT
(15/01/2020)
Xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP
73 1965/CT-TTHT
(15/01/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng và xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
74 1966/CT-TTHT
(15/01/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm
75 1967/CT-TTHT
(15/01/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
76 1968/CT-TTHT
(15/01/2020)
Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam
77 1969/CT-TTHT
(15/01/2020)
Tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu
78 1970/CT-TTHT
(15/01/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học
79 1971/CT-TTHT
(15/01/2020)
Chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản
80 2113/CT-TTHT
(15/01/2020)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài
81 2991/CT-TTHT
(20/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
82 2993/CT-TTHT
(20/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
83 3207/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng
84 3214/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với hệ bia bắn phục vụ bắn thử nghiệm và hồ sơ bổ sung tài liệu
85 3309/CT-TTHT
(21/01/2020)
Xác định đối tượng được hoàn thuế
86 3334/CT-TTHT
(21/01/2020)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
87 3335/CT-TTHT
(21/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
88 3338/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh
89 3341/CT-TTHT
(21/01/2020)
Chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi và mua bán chứng chỉ quỹ
90 3342/CT-TTHT
(21/01/2020)
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đã thanh toán
91 3351/CT-TTHT
(21/01/2020)
Chi phí thuê văn phòng
92 3353/CT-TTHT
(21/01/2020)
Kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài
93 3662/CT-TTHT
(22/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
94 3663/CT-TTHT
(22/01/2020)
Miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không
95 3700/CT-TTHT
(22/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
96 4843/CT-TTHT
(10/02/2020)
Lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư
97 5571/CT-TTHT
(14/02/2020)
Đăng ký người phụ thuộc
98 5644/CT-TTHT
(14/02/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
99 5770/CT-TTHT
(17/02/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
100 5811/CT-TTHT
(17/02/2020)
Cung cấp thông tin liên quan đến CTY TNHH MTV kinh doanh ô tô Thanh Xuân và CTY TNHH Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi
101 6043/CT-TTHT
(18/02/2020)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc
102 6683/CT-TTHT
(20/02/2020)
Hóa đơn giá trị gia tăng khi viết tin bài tuyên truyền đăng báo
103 6684/CT-TTHT
(20/02/2020)
Giao dịch liên kết
104 6686/CT-TTHT
(20/02/2020)
Đăng ký người phụ thuộc
105 6806/CT-TTHT
(20/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
106 7634/CT-TTHT
(24/02/2020)
Chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu
107 7638/CT-TTHT
(24/02/2020)
Hóa đơn điện tử
108 11171/CT-TTHT
(03/10/2019)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú
109 11567/CT-TTHT
(14/10/2019)
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
110 13291/CT-TTHT
(11/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng
111 13296/CT-TTHT
(11/11/2019)
Hóa đơn điện tử
112 13301/CT-TTHT
(11/11/2019)
Việc lập hóa đơn trong hợp đồng mượn tài sản
113 13553/CT-TTHT
(12/11/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí