Công văn 98138/CT-TTHT ngày 31/12/2019

Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động nhập khẩu thuốc

Tải về tại đây: